Tag Tag Tag :D

Zostałam wyróżniona przez dwie kochane osoby :) / I was honored by two lovely girls :)

Ferrou: klik
Anię: klik
Dziękuję Wam bardzo Dziewczyny :) Według zasad powinnam przekazać wyróżnienia kolejnym blogom, jednak nie potrafię wybrać 10 ulubionych... Jest tyle wspaniałych blogów, popatrzcie na mojego blogrolla! Obłęd :D
Thank you very much :) According to the rules the awards should be passed to the next blogs, but I cannot choose 10 favorites... There are so many great blogs, look at my blogroll! Madness :D

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TALK TO ME :D

Blogging tips